ขายผ่านนายหน้า Vs เจ้าของขายเอง

ราคา

ประเด็นเรื่องของราคา จริงอยู่ที่ว่าเจ้าของขายที่เองนั้นไม่เสีย “ค่านายหน้า” ซึ่งโดยอัตราขั้นตำของค่านายหน้าอยู่ที่ประมาณ 3% ถ้าเรามอง 3% นี้ในมุมของนายหน้า นั้่คือค่าเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการ ลงทุนโฆษณาต่างๆ ดพราะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องชั่งใจว่า 3% นั้น คุ้มค่ากับ ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายทีเจ้าของทรัพย์ต้องลงทุนเองหรือไม่

การตลาด และ โฆษณา

หาลงทุนโฆษณาเอง ก็อาจจะต้องลองผิดลองถูก เสียทั้งเงินและเสียเวลาในการดำเนินการ แต่นายหน้า ส่วนใหญ่นั้นมีช่องทางในมืออยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็เขาถึงลูกค้าถูกกลุ่มเป้าหมาย

เวลาที่ใช้

หน้าที่ของนายหน้าคือทำให้ทรัพย์นั้นขายออกในรคาที่ดี่่สุด โดยใช้เวลาน้อยที่สุด ถ้าหากเจ้าของขายเอง อาจจะใช้เวลานาน หรือรอจนกว่าคนจะสนใจ ซึ่งถ้าประกาศขายทรัพย์ไว้เป้นเวลานานแล้วอาจจะทำลายความน่าสนใจของทรัพย์ไปเรียบร้อยแล้ว

เจรจากับลูกค้า

จุดสำคัญในการขายก็คือการเจรจาเพื่อปิดการขาย เจ้าของทรัพย์อาจจะไม่มีประสบการณ์ หรือ เสียเวลาในการที่จะต้องพาลูกค้า ไปดูทรัพย์เอง เจรจาเอง ส่วนนายหน้านั้น มีทักษะในการเจรราต่อรอง ซึ่งช่วย เพิ่มโอกาสในการขาย และลดระยะเวลา หรือ เงื่อนไขที่จะถูกต่อรองได้

สัญญา

ความชำนาญในเรื่องของการทำสัญญา หากเจ้าของทรัพย์ทำสัญญากับคู่ค้าเอง ถ้าหากทำสัญญาไม่รอบคอบแล้วอาจจะเกิดปัญหาในระยะยาวได้ ส่วนนายหน้าจะใช้สัญญาที่รอบคอบรัดกุมและดูแลผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายได้ดีกว่า

ที่มา : https://www.weon.website/blog/real-estate-realtor-or-owner-differences/