เคล็ดลับ นายหน้าอสังหาฯ

  1. ผลตอบแทนที่น่าพอใจ

อัตราผลตอบแทนจากนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ได้รับกันจะอยู่ที่ 3% แต่มีโอกาสที่บางเคสจะทำรายได้สูงสุดทำได้ถึง 10%

  1. ใช้เงินลงทุนน้อย

จริงๆ แล้วเหมือนจะไม่มีต้นทุนอะไร แต่เวลาก็คือต้นทุนอย่างหนึ่ง เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า ทรัพย์ ที่เรามอยู่นั่นจะขายได้หรือไม่ เมื่อไรอย่างไร และต้องดำเนินการให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าอีกด้วย

  1. ความเสี่ยงต่ำ

นายหน้าอสังหา มีต้นทุนในการดำเนินการค่อนข้างต่ำ นั่นคือไม่ต้องแบกรับภาระในการดูแล เพราะเป้นการนำทรัพย์ สิน หรือ ที่ดินสำเร็จ มาดำนเนินกรต่อนั่นเอง

  1. ข้อมูลเยอะกว่าได้เปรียบ

ยิ่งหาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์นั้นๆ ได้อยอะมากเท่าไร ยิ่งเป็นข้อได้เปรียบ ในกรณีที่สามารถขายได้สุงกว่า ราคาที่ตกลงไว้ในสัญญา นายหน้าจะได้รับเงินส่วนเกิน

  1. รูปแบบของสัญญาอย่างเข้างวด

อย่างเช่น “ห้ามมิให้นายหน้าผู้อื่นเป้นตัวแทนเด็ดขาด” ในระยะเวลาที่ตกลงว่าจ้าง เป็นต้น

  1. พยายามหานายทุน

ถ้าเรารู้จักกับนายทุนที่พร้อมที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ก็จะช่วยเพิ่มโอหาสในการขายได้เพิ่มขึ้น

  1. นายหน้าต้องมีไอเดีย

นอกจากข้อมูลเรื่องทรัพย์ที่เราต้องรู้แล้ว “โอกาส” ของทรัพย์ที่เราถือครองอยู่ก็ช่วยให้ลูกค้าที่สนใจ ตัดสินใจง่ายขึ้น อย่างเช่น จะมีการสร้างทายหลวง ต่างๆ ขึ้นในอนาคต ฯลฯ

  1. เทคนิกการซื้อขาย

อยู่กับประสบการณ์ และ แผนการของแต่ละคน อาจจะรวมที่ดินหลายๆ แปลงเพื่อกล่อยขายทีเดียว หรือ แบ่งที่ดินแปลงใหญ่ให้เหลือแปลงเล็กๆ เพื่อความรวดเร็วในการขาย

ที่มา : http://www.topofliving.com/4742.html