ขายผ่านนายหน้า Vs เจ้าของขายเอง

ราคา ประเด็นเรื่องของราคา จริงอยู่ที่ว่าเจ้าของขายที่เอรับชมเพิ่มเติม..