ปักป้ายกระตุ้นพลังให้ที่ดิน “ขายได้ง่าย”

ถ้าหากที่ดินที่ท่านครอบครองอยู่ ขายเท่าไรก็ขายไม่ออก นัรับชมเพิ่มเติม..

ขายผ่านนายหน้า Vs เจ้าของขายเอง

ราคา ประเด็นเรื่องของราคา จริงอยู่ที่ว่าเจ้าของขายที่เอรับชมเพิ่มเติม..