ปักป้ายกระตุ้นพลังให้ที่ดิน “ขายได้ง่าย”

ถ้าหากที่ดินที่ท่านครอบครองอยู่ ขายเท่าไรก็ขายไม่ออก นั่นอาจจะเกิดจากที่เราไม่ได้กระตุ้นให้ที่ดินั้นๆ เกิดพลังที่จะดึงดูดลูกค้า วันนี้ผมได้เจอกับบมความที่น่าสนใจบทความหนึ่ง ซึ่งใช้วิธีการเสริมพลังใหที่ดินโดยใช้ “สีของป้าย” ให้เหมาะสมกับทิศทางเพื่อเสริมพลังให้กับที่ดิน ดังนี้ครับ

ทิศเหนือ ( N )
เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุน้ำ กระตุ้นพลังงานในบริเวณนี้ โดยใช้ป้ายประกาศขายที่มีพื้นหลังสีเขียว

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ( NE )
เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุดิน กระตุ้นพลังงานในบริเวณนี้ โดยใช้ป้ายประกาศขายที่มีพื้นหลังสีขาว

ทิศตะวันออก ( E )
เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไม้ กระตุ้นพลังงานในบริเวณนี้ โดยใช้ป้ายประกาศขายที่มีพื้นหลังสีแดง

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ( SE )
เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไม้ กระตุ้นพลังงานในบริเวณนี้ โดยใช้ป้ายประกาศขายที่มีพื้นหลังสีแดง

ทิศใต้ ( S )
เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุไฟ กระตุ้นพลังงานในบริเวณนี้ โดยใช้ป้ายประกาศขายที่มีพื้นหลังสีเหลือง

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ( SW )
เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุดิน กระตุ้นพลังงานในบริเวณนี้ โดยใช้ป้ายประกาศขายที่มีพื้นหลังสีขาว

ทิศตะวันตก ( W )
เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุทอง กระตุ้นพลังงานในบริเวณนี้ โดยใช้ป้ายประกาศขายที่มีพื้นหลังสีฟ้า

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ( NW )
เป็นทิศที่เป็นทิศหลักของธาตุทอง กระตุ้นพลังงานในบริเวณนี้ โดยใช้ป้ายประกาศขายที่มีพื้นหลังสีฟ้า

ที่มา : https://www.fatehoroscope.com/เทคนิค-การจัดฮวงจุ้ย-ให/
โดยคุณ : Jakcharad Ekrangsi